Psykologtester i Göteborg

STP Stiftelsen för tillämpad Psykologi

Psykologtester i Göteborg, Ingalill Hedberg är STP certifierad. Vi använder enbart tester som är granskade och bedömda av STP.

STP - Stiftelsen för Tillämpad Psykologi är stiftat av Sveriges Psykologförbund och arbetar för att främja vetenskaplig psykologisk forskning och utvecklingsarbete. STP är en oberoende organisation vilket medför att alla parter kan acceptera stiftelsens kvalitetssystem som bygger på British Psychological system. STP:s testgranskningar leder inte till godkännande eller underkännande av test, utan är en redovisning av olika tests styrkor och svagheter enligt de kriterier STP ställt.

STP utbildar och certifierar testanvändare i syfte att öka kompetens och kvalitet. Professionella och kunniga personbedömare utgör en kvalitetssäkring och etiskt/moraliskt skydd för såväl de som köper tjänsterna, som för de som testas.

Trenden idag är att allt fler företag och organisationer har som krav eller policy att enbart göra avtal med testanvändare som är certifierade. Namn på dessa personer finner man under register fliken på STP:s hemsida.

www.stpsverige.se

Webdesign av Webmind