Psykologtester i Göteborg
Psykologtester

Om urval i arbetslivet

Vi är utbildade och för flera olika personbedömningsinstrument, bland annat Hogans personlighets inventorium HPI och HDS, OPQ, MQ och AT.

HPI - Hogans Personlighets Inventorium är ett personlighetstest främst avsett för användning inom urval och karriärplanering.

HDS - Hogans Deskriptiva Skalor är ett testinstrument, avsett främst för urval till ur säkerhetssynpunkt känsliga och mycket ansvarsfulla befattningar. HDS ger information om hur olika beteendestilar kopplade till ”dysfunktionella tendenser” som särskilt kan visa sig under stressbelastning eller påfrestningar och som kan leda till minskad självkontroll. Härur framkommer också tecken på bristande ledarskap och så kallade urspårningstendenser.

HPI/HDS i kombination är ett effektivt hjälpmedel vid personlighets mätning i samband med personbedömning, individuell utveckling, ledarskapsutveckling, chefsstöd, teambuilding och organisationsutveckling.

OPQ är en yrkesrelaterad personlighetsmodell som beskriver 32 dimensioner av individers föredragna eller typiska beteende i arbetet.

MQ bedömer vilka situationer eller omständigheter som påverkar en persons arbetsmotivation positivt eller negativt.

AT - Arbetspsykologiska Tester, används för att mäta personlighet, motivation, intresse, begåvning och färdigheter i samband urval, utveckling och rådgivning.

Assessment Case För att ytterligare säkerställa urvalet av rätt kandidat och kompetens, använder vi oss av Assessment Case. Denna metod ger ytterligare information om kandidatens interpersonella kompetenser.
Assessment Case innebär att kandidat och referent får beskriva i ”caseform” hur kandidaten går tillväga och löser angivna situationer. Dessa situationer är matchade till befattning och vanligt vardagsliv.

Webdesign av Webmind